ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Από το 2002 μέχρι το τέλος του 2005 συλλέχθηκε ένας μεγάλος αριθμός ευρημάτων, τα οποία χρονολογικά ανήκουν στην παλαιοχριστιανική περίοδο, αλλά δεν λείπουν και ευρήματα της αρχαίας, όπως αρχιτεκτονικά μέλη, αγάλματα, νομίσματα, κεραμική. Συνολικά βρέθηκαν 35 χάλκινα και αργυρά νομίσματα της αρχαίας περιόδου, 5 θραύσματα επιτύμβιων στηλών, 1 τμήμα αγάλματος, 5 θραύσματα αρχαίων επιγραφών και τέλος 1 ακέραιος βωμός.

Νομίσματα

Τα ευρήματα της παλαιοχριστιανικής περιόδου είναι; 278 νομίσματα, εκ των οποίων τέσσερα δεκανούμμια, τρία δεκαεξανούμμια, ένα εικοσανούμμιο και δύο σαραντα­νούμμια. Βρέθηκαν επίσης δύο σκυφωτά νομίσματα της μεσοβυζαντινής περιόδου, καθώς και ένα της οθωμανικής. Τα υπόλοιπα νομίσματα είτε αποτελούν μικρές χάλκινες υποδιαιρέσεις (minimi) είτε είναι αδιάγνωστα.

Λίθινα

Η έρευνα στο χώρο της βασιλικής Β' δεν έδωσε αρχιτεκτονικά μέλη ικανά να σχη­ματίσουμε ιδέα για τον αρχιτεκτονικό της διάκοσμο. Αντίθετα, από τον χώρο του αιθρίου περισυνελέγησαν πολυάριθμα τμήματα θραυσμένων κιονίσκων, εντοιχισμένα στον δυτικό τοίχο των κτισμάτων 1 και 2. Πρόκειται για κιονίσκους με συμφυές κιονόκρανο που πιθανότατα ανήκουν σε τράπεζα.

Από τον χώρο της ακροπόλεως προέρχεται μία ακέραιη μαρμάρινη λεκανίδα, η οποία φέρει εγχάρακτο σταυρό. Σπαράγματα λεκανίδων βρέθηκαν και εντός των κτισμάτων, τα οποία ανασκάφθηκαν κατά το 2005. Βρέθηκαν, επίσης, αρκετές' μυλόπετρες και ιγδία.

Κεραμεική.

Η περισυλλεγείσα κεραμεική ανήκει κυρίως σε αγγεία καθημερινής χρήσης οινοχόες, χύτρες, πινάκια, αμφορείς, πίθους, χωρίς να λείπουν φυσικά και αγγεία του τύπου terra sigillata, κυρίως πινάκια, καθώς και ένα στόμιο από πήλινη ευλογία που ανήκει στον λεγόμενο μικρασιατικό τύπο, με το χαρακτηριστικό δισκοειδές σχήμα και το μικρό μέγεθος, το οποίο φέρει ανάγλυφες παραστάσεις). Βρέθηκαν, επίσης, και αρκετά ακέραια λυχνάρια, ένα με πέντε μύξες στο κτίσμα του αιθρίου, λύχνοι με εμπίεστη διακόσμηση σταυρού, ένας ακέραιος λύχνος, καθώς και μεγάλος αριθμός θραυσμάτων.

Από το χώρο της ακροπόλεως προέρχονται πολυάριθμες αγνίθες, όλων των μεγεθών και τύπων: το πλείστον αυτών είναι πυραμιδόσχημες και άλλες αρτόσχημες. Από ένα κτήριο προέρχονται και δύο μεγάλα πήλινα πηνία.

Μεταλλικά

Κατά την ανασκαφική έρευνα ήρθε στο φως ένας μεγάλος αριθμός σιδερένιων αιχμών, από τις οποίες 14 ανήκουν σε δόρατα, 7 σε βέλη και 4 σε μαχαίρια. Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα είναι ένας ακέραιος κεφαλοθραύστης-απελλατίκιον. Πρόκειται για μία μολύβδινη σφαίρα, την οποία διαπερνά ένας σιδερένιος πείρος και η οποία στην επιφάνειά της φέρει αιχμηρές σιδερένιες στιγμές και στην άνω άκρη της έναν σιδερένιο κρίκο ανάρτησης. Εκτός από τα πολεμικά όπλα, βρέθηκαν επίσης διάφορα μεταλλικά αντικείμενα όπως καρφιά, 2 σιδερένιες κλειδαριές πόρτας, 1 χάλκινο άγκιστρο λύχνου, πιθανότατα 1 σιδερένιος κουβάς, 1 σιδερένιο μυστρί, 1 σιδερένιο δρεπάνι, 1 σιδερένια λαβίδα, 2 σιδερένια κλειδιά, 1 μολύβδινο σφονδύλι, 1 χάλκινο άγκιστρο αδραχτιού, 2 σταθμία, 7 πόρπες, 1 αργυρή περόνη, 2 χάλκινες περόνες, 3 δαχτυλίδια, 3 αργυρά ενώτια, 1 σταυρός, καθώς χάλκινα και μολύβδινα ελάσματα