Κτηνοτροφία

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

 
Ο δυναμικότερος παραγωγικός κλάδος του Λιβαδίου στήριζε οικονομικά το Λιβάδι πολύ πριν την απελευθέρωση του 1912 . Ο αριθμός των αιγοπροβάτων ανερχόταν  εκείνη την εποχή σε 70 χιλ. και των αγελάδων στις 4 χιλ.  Την μεγαλύτερη μείωση υπέστη την δεκαετία 1940-1950 που έφτασε τον αριθμό των μόλις 10 χιλ. αιγοπροβάτων και τον μηδενισμό της αγελαδοτροφίας.  Σήμερα παραμένει ο σημαντικότερος οικονομικός κλάδος του Λιβαδίου και αριθμεί  55 χιλ. αιγοπρόβατα και  1000 αγελάδες.
Ακόμα και σήμερα η βοσκή των αιγοπροβάτων γίνεται με τον παραδοσιακό τρόπο.
 
βοσκή αιγοπροβάτων

 

βοσκή αιγοπροβάτων  βοσκή αιγοπροβάτων


Έθιμο των κτηνοτρόφων είναι στο τέλος του κουρέματος τα ψαλίδια  να πλένονται με νερό στο οποίο είναι βουτηγμένο δεμάτι από τσουκνίδα και στη συνέχεια με αυτό να ραντίζονται τα πρόβατα
  

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ  ΓΙΟΡΤΗ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΜΟΔΕΣΤΟ


βοσκή αιγοπροβάτων βοσκή αιγοπροβάτων
Κτηνοτροφική γιορτή Κτηνοτροφική γιορτή

 

Designed & Developed by: web-mastors.net | Powered by: mpistiries.com